mimo@mimo.bg

БЪЛГАРИ И СЪРБИ, ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

Булсербия / Bulserbia e студентски проект на Мимо Гарсия, Мартина Димитрова и Таня Николов. Тримата са студенти по журналистика в Софийския университет.

Република Сърбия География и население Площ 77 470 km²

Репу̀блика Бълга̀рия География и население Площ 110 993,6 km²

Таня Николов е родена на 12-ти май в

Мартина Димитрова е родена на 14-ти юни в